วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
8พ.ค.62
6 พ.ค.62 พิธีถวายพระพรชัยมงคล160-ไม่มีผลโหวต-
8พ.ค.62
5 พ.ค.62 พิธีเปิดกรวยฯ100-ไม่มีผลโหวต-
8พ.ค.62
4 พ.ค.62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์110-ไม่มีผลโหวต-
15เม.ย.62
14 เม.ย.62 รับการตรวจเยี่ยม สงกรานต์160-ไม่มีผลโหวต-
15เม.ย.62
13 เม.ย.62 เยี่ยมจุดบริการประชาชน190-ไม่มีผลโหวต-
13เม.ย.62
11 เม.ย.62 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562300-ไม่มีผลโหวต-
13เม.ย.62
10 เม.ย.62 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ250-ไม่มีผลโหวต-
13เม.ย.62
9 เม.ย.62 สืบสานขนบธรรมเนียมไทย170-ไม่มีผลโหวต-
9เม.ย.62
8 เม.ย.62 พิธีทำน้ำอภิเษก330-ไม่มีผลโหวต-
9เม.ย.62
6 เม.ย.62 พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์280-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.62
2 เม.ย.62ประชุมบริหาร240-ไม่มีผลโหวต-
1มี.ค.62
27 ก.พ.62340-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
11 ก.พ.62390-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
4 ก.พ.62440-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
3 ก.พ.62300-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
1 ก.พ.62330-ไม่มีผลโหวต-
21ม.ค.62
15 ม.ค.62570-ไม่มีผลโหวต-
21ม.ค.62
15 ม.ค.62 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ720-ไม่มีผลโหวต-
21ม.ค.62
11 ม.ค.62540-ไม่มีผลโหวต-
21ม.ค.62
3 ม.ค.62550-ไม่มีผลโหวต-