1 มิ.ย. 2561: สถิติงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เปิด (13) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 มิ.ย. 2561: สถิติงานบริการคนต่างด้าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เปิด (11) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 มิ.ย. 2561: สถิติงานสืบสวน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เปิด (12) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
เลือกหมวดหนังสือ :