1 ก.พ. 2563: สถิติงานสืบสวน เดือน มกราคม 2563 เปิด (185) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ก.พ. 2563: สถิติงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ เดือน มกราคม 2563 เปิด (166) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ก.พ. 2563: สถิติงานบริการคนต่างด้าว เดือน มกราคม 2563 เปิด (171) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
เลือกหมวดหนังสือ :