1 พ.ย. 2562: สถิติงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ เดือน ตุลาคม 2562 เปิด (5) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 พ.ย. 2562: สถิติงานบริการคนต่างด้าว เดือน ตุลาคม 2562 เปิด (5) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 พ.ย. 2562: สถิติงานสืบสวน เดือน ตุลาคม 2562 เปิด (5) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
เลือกหมวดหนังสือ :