1 ต.ค. 2561: สถิติงานตรวจบุุคคลและยานพาหนะ ประจำเดือน กันยายน 2561 เปิด (18) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ต.ค. 2561: สถิติงานสืบสวน ประจำเดือน กันยายน 2561 เปิด (14) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ต.ค. 2561: สถิติงานบริการคนต่างด้าว ประจำเดือน กันยายน 2561 เปิด (19) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
เลือกหมวดหนังสือ :