1 ก.พ. 2562: สถิติงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ เดือน มกราคม 2562 เปิด (22) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ก.พ. 2562: สถิติงานบริการคนต่างด้าว เดือน มกราคม 2562 เปิด (17) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ก.พ. 2562: สถิติงานสืบสวน เดือน มกราคม 2562 เปิด (12) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  2 ม.ค. 2562: สถิติงานตรวจบุุคคลและยานพาหนะ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เปิด (27) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  2 ม.ค. 2562: สถิติงานสืบสวน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เปิด (22) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  2 ม.ค. 2562: สถิติงานบริการคนต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เปิด (24) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
เลือกหมวดหนังสือ :