1 ส.ค. 2561: สถิติงานตรวจบุุคคลและยานพาหนะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เปิด (10) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ส.ค. 2561: สถิติงานสืบสวน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เปิด (11) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
  1 ส.ค. 2561: สถิติงานบริการคนต่างด้าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เปิด (10) ครั้ง ตม.จว.ศรีสะเกษ
เลือกหมวดหนังสือ :