พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ตามโครงการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562

 วันที่ 31 พ.ค.2562 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ดำเนินโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ ส่วนแยก ศูนย์ OTOP โดยประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันควบคุมโรค จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จำนวน 2 นาย ตรวจคัดกรองทางการแพทย์ ข้าราชการตำรวจทุกนายเพื่อจัดทำข้อมูลสมรรถภาพขั้นพื้นฐาน และเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทดสอบ ได้ประสานกู้ชีพ รพ.ศรีสะเกษ เพื่อให้การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ท่าลุกนั่ง, ดันพื้น และวิ่ง/เดิน จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา และร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความแข็งแรงและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

5 ก.ย.62 ตรวจป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

5 ก.ย.62 ช่วยเหลือน้ำท่วม

ตม.จว.ศรีสะเกษ สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ สตม.

1 ก.ย.62 กิจกรรมจิตอาสา

คณะผู้บริหาร ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

28 ส.ค.62 รับมอบถุงบำรุงขวัญ

พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ ตม.จว.ศรีสะเกษ

12 ส.ค.62 จิตอาสา

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

12 ส.ค.62 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง