พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ตามโครงการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562

 วันที่ 31 พ.ค.2562 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ดำเนินโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ ส่วนแยก ศูนย์ OTOP โดยประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันควบคุมโรค จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จำนวน 2 นาย ตรวจคัดกรองทางการแพทย์ ข้าราชการตำรวจทุกนายเพื่อจัดทำข้อมูลสมรรถภาพขั้นพื้นฐาน และเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทดสอบ ได้ประสานกู้ชีพ รพ.ศรีสะเกษ เพื่อให้การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ท่าลุกนั่ง, ดันพื้น และวิ่ง/เดิน จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา และร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความแข็งแรงและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

31 ม.ค.63 บูรณาการร่วมคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ บูรณาการร่วมดำเนินการมาตรการคัดกรอง​ เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

24 ม.ค.63 ตรวจเข้มไวรัสโคโรน่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเข้มคัดกรอง สกัด ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

21 ม.ค.63 อบรม

ตม.จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

10 ม.ค.63 วันเด็ก

ตม.จว.ศรีสะเกษ : สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

10 ม.ค.63 จิตอาสา

ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดกิจกรรมจิตอาสา "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

9 ม.ค.63 ตักบาตร 2 แผ่นดิน

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ไมตรี 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ