ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ รองรับนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 26 ก.ย.2561 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ประชุมมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม โรงแรมศรีลำดวน จว.ศรีสะเกษ  โดยถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., บช.สตม. และ บก.ตม.4 ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้ข้าราชการตำรวจ    ทุกนายให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และอุดมคติตำรวจ ที่เป็นเครื่องชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุ ปณิธานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  และเพื่อให้บุคลากร มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้จัดสวัสดิการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบทุนทรัพย์ให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 นาย และจัดสวัสดิการสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ 1 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม   91 ปี ตม.ไทย และท้ายสุด เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมส่งความสุขให้ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

11 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ จาก คณะตรวจราชการ กต.3 จต. ตามแผนการตรวจราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ผบช.สตม. ร่วมบูรณาการยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3 ก.พ.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างชาติโดยผิดกฎหมาย และคนต่างชาติไม่พึงปรารถนาตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา รองรับนโยบาย ผบช.สตม.

1 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : บูรณาการกำลังพล ปล่อยแถวระดมกวดขัน จับกุมอาชญากรรม ตามแผน ระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม และอำนวยความสะดวก ด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองในห้วงเทศกาลวันตรุษจีน และเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2562

15 ม.ค.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมต้อนรับ “คณะตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ (อพป) ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จว.ศรีสะเกษ

15 ม.ค.62 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ประสาน ติดตาม ความก้าวหน้า “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว และต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ”