ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ รองรับนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 26 ก.ย.2561 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ประชุมมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม โรงแรมศรีลำดวน จว.ศรีสะเกษ  โดยถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., บช.สตม. และ บก.ตม.4 ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้ข้าราชการตำรวจ    ทุกนายให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และอุดมคติตำรวจ ที่เป็นเครื่องชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุ ปณิธานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  และเพื่อให้บุคลากร มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้จัดสวัสดิการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบทุนทรัพย์ให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 นาย และจัดสวัสดิการสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ 1 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม   91 ปี ตม.ไทย และท้ายสุด เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมส่งความสุขให้ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

22 พ.ย. ลอยกระทง

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เปิดแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2561

22 พ.ย. อน.ลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561

17 พ.ย.ปล่อยแถวลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมภารกิจ “ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลลอยกระทง” ตามแผนปฏิบัติการฯ เทศกาลลอยกระทง ประจำปีพ.ศ. 2561

17 พ.ย. จิตอาสา

พ.ต.อ.มณุวัตน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ

14 พ.ย.

ตม.จว.ศรีสะเกษ : สร้างความสัมพันธ์ สืบสานแบบแผนความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

12 พ.ย.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย รรท.ผบช.สตม. จัดหาที่ดินในเมืองศรีสะเกษ สร้างที่ทำการแห่งใหม่