ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ รองรับนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 26 ก.ย.2561 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ประชุมมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม โรงแรมศรีลำดวน จว.ศรีสะเกษ  โดยถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., บช.สตม. และ บก.ตม.4 ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้ข้าราชการตำรวจ    ทุกนายให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และอุดมคติตำรวจ ที่เป็นเครื่องชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุ ปณิธานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  และเพื่อให้บุคลากร มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้จัดสวัสดิการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบทุนทรัพย์ให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 นาย และจัดสวัสดิการสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ 1 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม   91 ปี ตม.ไทย และท้ายสุด เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมส่งความสุขให้ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

27 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมกตเวทิตา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

25 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมภารกิจรับคณะ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6) ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ

20 ก.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมเป็น 1 หน่วย เปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรม จว.ศรีสะเกษ จัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกงานตรวจคนเข้าเมือง

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน