ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ รองรับนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 26 ก.ย.2561 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ประชุมมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม โรงแรมศรีลำดวน จว.ศรีสะเกษ  โดยถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., บช.สตม. และ บก.ตม.4 ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้ข้าราชการตำรวจ    ทุกนายให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และอุดมคติตำรวจ ที่เป็นเครื่องชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุ ปณิธานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  และเพื่อให้บุคลากร มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้จัดสวัสดิการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ตม.จว.ศรีสะเกษ มอบทุนทรัพย์ให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 นาย และจัดสวัสดิการสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ 1 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม   91 ปี ตม.ไทย และท้ายสุด เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมส่งความสุขให้ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

16 มิ.ย.61 ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ

31 พ.ค. ทดสอบร่างกาย

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ตามโครงการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562

31 พ.ค.62 จิตอาสา

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

22 พ.ค.62 รับการตรวจจเรราชการ

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ จาก คณะตรวจราชการ จเรตำรวจ บก.ตม.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 พ.ค.62 พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 พ.ค.62 พิธีเปิดกรวยฯ

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก