ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

 วันที่ 10 ส.ค.2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยม จาก พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ  สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ (ส่วนแยก) ศูนย์ OTOP ต.หนองไผ่ อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ 

โดย รอง ผบก.ตม.4 ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่งานบริการ คนต่างด้าว ตามมาตรการ หนังสือ สตม.ด่วนที่สุดที่ 0029.173/2394 ลง 26 ก.ค.2561 พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม คำสั่ง  สตม.ที่ 49/2558 ลง 17 มี.ค.2558, คำสั่ง สตม.ที่ 50/2558 ลง 17 มี.ค.2558  และคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย.2557  พร้อมเน้นย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงเพื่อร่วมกันปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, ความผิดฐานค้ามนุษย์, ยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ ตัดไม้พะยูง เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อวางกรอบและกำหนดทิศทาง การทำงานให้ข้าราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น” ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับ และนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

27 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมกตเวทิตา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

26 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ รองรับนโยบายผู้บังคับบัญชา

25 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมภารกิจรับคณะ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6) ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ

20 ก.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมเป็น 1 หน่วย เปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรม จว.ศรีสะเกษ จัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกงานตรวจคนเข้าเมือง

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน