ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

 วันที่ 10 ส.ค.2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยม จาก พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ  สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ (ส่วนแยก) ศูนย์ OTOP ต.หนองไผ่ อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ 

โดย รอง ผบก.ตม.4 ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่งานบริการ คนต่างด้าว ตามมาตรการ หนังสือ สตม.ด่วนที่สุดที่ 0029.173/2394 ลง 26 ก.ค.2561 พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม คำสั่ง  สตม.ที่ 49/2558 ลง 17 มี.ค.2558, คำสั่ง สตม.ที่ 50/2558 ลง 17 มี.ค.2558  และคำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย.2557  พร้อมเน้นย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงเพื่อร่วมกันปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, ความผิดฐานค้ามนุษย์, ยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ ตัดไม้พะยูง เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อวางกรอบและกำหนดทิศทาง การทำงานให้ข้าราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น” ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับ และนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

16 มิ.ย.61 ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ

31 พ.ค. ทดสอบร่างกาย

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ตามโครงการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562

31 พ.ค.62 จิตอาสา

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

22 พ.ค.62 รับการตรวจจเรราชการ

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ จาก คณะตรวจราชการ จเรตำรวจ บก.ตม.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 พ.ค.62 พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 พ.ค.62 พิธีเปิดกรวยฯ

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก