ตม.จว.ศรีสะเกษ กับวันที่ 2 ของแผนการตรวจฯ ระยะยาว ประจำปี 2561 ของ ตส.3

วันที่  15  มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 – 18.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ   นำ ว่าที่ พ.ต.อ.ทิพย์สุดา พิมพะ ผกก.ฝตส.1 ตส.3/หัวหน้าชุดตรวจ พร้อมคณะตรวจ  เดินทางไปยังอาคารที่ทำการ ตม.จว.ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์  และ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ  เพื่อตรวจสอบ และแนะนำ แนวทางวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจฯ ประจำปี 2561  ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด  เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ วันที่ 14 – 15 มิ.ย.2561  เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ ตส.3 กำหนด รวมทั้ง ผลการตรวจ แฟ้มต้นแบบ 7 แฟ้ม ตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบฯ ของ ตม.จว.ศรีสะเกษ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแฟ้มต้นแบบ/คู่มือในการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ หัวหน้าชุดตรวจ ได้แนะนำให้หน่วยงาน นำกลยุทธ์ กิจกรรมที่จัดทำตามยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ ตร. โดยให้ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง  ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมยึดข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวทางตามคำแนะนำของ ตส.3


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

11 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ จาก คณะตรวจราชการ กต.3 จต. ตามแผนการตรวจราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ผบช.สตม. ร่วมบูรณาการยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3 ก.พ.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างชาติโดยผิดกฎหมาย และคนต่างชาติไม่พึงปรารถนาตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา รองรับนโยบาย ผบช.สตม.

1 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : บูรณาการกำลังพล ปล่อยแถวระดมกวดขัน จับกุมอาชญากรรม ตามแผน ระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม และอำนวยความสะดวก ด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองในห้วงเทศกาลวันตรุษจีน และเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2562

15 ม.ค.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมต้อนรับ “คณะตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ (อพป) ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จว.ศรีสะเกษ

15 ม.ค.62 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ประสาน ติดตาม ความก้าวหน้า “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว และต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ”