ตม.จว.ศรีสะเกษ กับวันที่ 2 ของแผนการตรวจฯ ระยะยาว ประจำปี 2561 ของ ตส.3

วันที่  15  มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 – 18.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ   นำ ว่าที่ พ.ต.อ.ทิพย์สุดา พิมพะ ผกก.ฝตส.1 ตส.3/หัวหน้าชุดตรวจ พร้อมคณะตรวจ  เดินทางไปยังอาคารที่ทำการ ตม.จว.ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์  และ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ  เพื่อตรวจสอบ และแนะนำ แนวทางวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจฯ ประจำปี 2561  ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด  เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ วันที่ 14 – 15 มิ.ย.2561  เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ ตส.3 กำหนด รวมทั้ง ผลการตรวจ แฟ้มต้นแบบ 7 แฟ้ม ตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบฯ ของ ตม.จว.ศรีสะเกษ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแฟ้มต้นแบบ/คู่มือในการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ หัวหน้าชุดตรวจ ได้แนะนำให้หน่วยงาน นำกลยุทธ์ กิจกรรมที่จัดทำตามยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ ตร. โดยให้ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง  ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมยึดข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวทางตามคำแนะนำของ ตส.3


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน

9 ส.ค.61 ปลูกป่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ”

3 ส.ค.61-2

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา “สถาบันพระปกเกล้า” ในการศึกษาดูงานปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานต่างด้าว

3 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559