ตม.จว.ศรีสะเกษ กับวันที่ 2 ของแผนการตรวจฯ ระยะยาว ประจำปี 2561 ของ ตส.3

วันที่  15  มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 – 18.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ   นำ ว่าที่ พ.ต.อ.ทิพย์สุดา พิมพะ ผกก.ฝตส.1 ตส.3/หัวหน้าชุดตรวจ พร้อมคณะตรวจ  เดินทางไปยังอาคารที่ทำการ ตม.จว.ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์  และ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ  เพื่อตรวจสอบ และแนะนำ แนวทางวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจฯ ประจำปี 2561  ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด  เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ วันที่ 14 – 15 มิ.ย.2561  เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ ตส.3 กำหนด รวมทั้ง ผลการตรวจ แฟ้มต้นแบบ 7 แฟ้ม ตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบฯ ของ ตม.จว.ศรีสะเกษ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแฟ้มต้นแบบ/คู่มือในการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ หัวหน้าชุดตรวจ ได้แนะนำให้หน่วยงาน นำกลยุทธ์ กิจกรรมที่จัดทำตามยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ ตร. โดยให้ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง  ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมยึดข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวทางตามคำแนะนำของ ตส.3


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

14 พ.ย.

ตม.จว.ศรีสะเกษ : สร้างความสัมพันธ์ สืบสานแบบแผนความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

12 พ.ย.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย รรท.ผบช.สตม. จัดหาที่ดินในเมืองศรีสะเกษ สร้างที่ทำการแห่งใหม่

10 พ.ย.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ จับมือหน่วยความมั่นคง ปิดล้อมตรวจค้น ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ

9 พ.ย.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ประสานสัมพันธ์หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ

7 พ.ย.61

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

26 ต.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดกำลังพลร่วม “พิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน”