พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ติดตามผลดำเนินการ “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ รองรับนโยบายด้านความมั่นคง (Security)

วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  13.00 – 17.00 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน “ศูนย์คัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ตม.จว.ศรีสะเกษ” และงานตรวจบุคคลและพาหนะในการเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์  ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงชายแดนไทย และได้มอบ นโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ  เพื่อผลักดัน “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ” ให้มีความเข้มแข็ง รองรับกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ในการตรวจคัดกรอง บุคคล และ ยานพาหนะเข้า – ออกราชอาณาจักร  ในการสกัดกั้น ป้องกัน สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ   พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้างเคียงชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อพัฒนา ด่าน ตม.ให้มีความเข้มแข็ง  และมอบหลักการทำงานบนกลยุทธ์ “ALERT” (A : awareness, L : leadership, E : embody, R : rigour T : time management ) ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง  และกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักในภารกิจและสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

22 พ.ย. ลอยกระทง

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เปิดแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2561

22 พ.ย. อน.ลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561

17 พ.ย.ปล่อยแถวลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมภารกิจ “ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลลอยกระทง” ตามแผนปฏิบัติการฯ เทศกาลลอยกระทง ประจำปีพ.ศ. 2561

17 พ.ย. จิตอาสา

พ.ต.อ.มณุวัตน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ

14 พ.ย.

ตม.จว.ศรีสะเกษ : สร้างความสัมพันธ์ สืบสานแบบแผนความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

12 พ.ย.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย รรท.ผบช.สตม. จัดหาที่ดินในเมืองศรีสะเกษ สร้างที่ทำการแห่งใหม่