พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ติดตามผลดำเนินการ “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ รองรับนโยบายด้านความมั่นคง (Security)

วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  13.00 – 17.00 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน “ศูนย์คัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ตม.จว.ศรีสะเกษ” และงานตรวจบุคคลและพาหนะในการเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์  ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงชายแดนไทย และได้มอบ นโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ  เพื่อผลักดัน “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ” ให้มีความเข้มแข็ง รองรับกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ในการตรวจคัดกรอง บุคคล และ ยานพาหนะเข้า – ออกราชอาณาจักร  ในการสกัดกั้น ป้องกัน สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ   พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้างเคียงชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อพัฒนา ด่าน ตม.ให้มีความเข้มแข็ง  และมอบหลักการทำงานบนกลยุทธ์ “ALERT” (A : awareness, L : leadership, E : embody, R : rigour T : time management ) ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง  และกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักในภารกิจและสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

15 มิ.ย.61 ตส.

ตม.จว.ศรีสะเกษ กับวันที่ 2 ของแผนการตรวจฯ ระยะยาว ประจำปี 2561 ของ ตส.3

5 มิ.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนองตอบนโยบายผู้บังคับบัญชา

2 พ.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำมาตรการเชิงรุก “Stop Work and Talk”ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่

26 เม.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก จเร บก.ตม.4

15 เม.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ร่วมทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย -กัมพูชา ปี 2561

13 เม.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ เสริมกำลังเดินหน้า อย่างต่อเนื่อง คุมเข้ม ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน รองรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561