พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ติดตามผลดำเนินการ “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ รองรับนโยบายด้านความมั่นคง (Security)

วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  13.00 – 17.00 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน “ศูนย์คัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ตม.จว.ศรีสะเกษ” และงานตรวจบุคคลและพาหนะในการเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์  ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงชายแดนไทย และได้มอบ นโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ  เพื่อผลักดัน “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ” ให้มีความเข้มแข็ง รองรับกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ในการตรวจคัดกรอง บุคคล และ ยานพาหนะเข้า – ออกราชอาณาจักร  ในการสกัดกั้น ป้องกัน สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ   พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้างเคียงชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อพัฒนา ด่าน ตม.ให้มีความเข้มแข็ง  และมอบหลักการทำงานบนกลยุทธ์ “ALERT” (A : awareness, L : leadership, E : embody, R : rigour T : time management ) ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง  และกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักในภารกิจและสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

27 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

11 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ จาก คณะตรวจราชการ กต.3 จต. ตามแผนการตรวจราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ผบช.สตม. ร่วมบูรณาการยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3 ก.พ.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างชาติโดยผิดกฎหมาย และคนต่างชาติไม่พึงปรารถนาตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา รองรับนโยบาย ผบช.สตม.

1 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : บูรณาการกำลังพล ปล่อยแถวระดมกวดขัน จับกุมอาชญากรรม ตามแผน ระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม และอำนวยความสะดวก ด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองในห้วงเทศกาลวันตรุษจีน และเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2562

15 ม.ค.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมต้อนรับ “คณะตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ (อพป) ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จว.ศรีสะเกษ