พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ติดตามผลดำเนินการ “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ รองรับนโยบายด้านความมั่นคง (Security)

วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  13.00 – 17.00 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน “ศูนย์คัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ตม.จว.ศรีสะเกษ” และงานตรวจบุคคลและพาหนะในการเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์  ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงชายแดนไทย และได้มอบ นโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ  เพื่อผลักดัน “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ” ให้มีความเข้มแข็ง รองรับกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ในการตรวจคัดกรอง บุคคล และ ยานพาหนะเข้า – ออกราชอาณาจักร  ในการสกัดกั้น ป้องกัน สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ   พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้างเคียงชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อพัฒนา ด่าน ตม.ให้มีความเข้มแข็ง  และมอบหลักการทำงานบนกลยุทธ์ “ALERT” (A : awareness, L : leadership, E : embody, R : rigour T : time management ) ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง  และกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักในภารกิจและสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน

9 ส.ค.61 ปลูกป่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ”

3 ส.ค.61-2

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา “สถาบันพระปกเกล้า” ในการศึกษาดูงานปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานต่างด้าว

3 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559