ตม.จว.ศรีสะเกษ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนองตอบนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  09.00 – 11.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ที่ทำการส่วนแยก ศูนย์ OTOP  โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รอง ผบช.สตม. ได้ประชุมมอบนโยบาย กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องทำงานอยู่ในกรอบ ขอบเขตของกฎหมาย ต้องเข้าใจและตระหนัก รู้ถึง “บริบทของงานตรวจคนเข้าเมือง” และที่สำคัญ หัวหน้า ตม.จว.ที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ตร. ดังนั้น ต้องใช้ศักยภาพและความเป็นผู้นำในการกำหนด ทิศทางการปฏิบัติงาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติให้มาก และให้ยึดหลัก ICU (I = Importance, C = Critical, U = Urgent) ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  ใกล้ชิด และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดำรงตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยไมตรี ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

27 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

11 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ จาก คณะตรวจราชการ กต.3 จต. ตามแผนการตรวจราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ผบช.สตม. ร่วมบูรณาการยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3 ก.พ.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างชาติโดยผิดกฎหมาย และคนต่างชาติไม่พึงปรารถนาตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา รองรับนโยบาย ผบช.สตม.

1 ก.พ.62

พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : บูรณาการกำลังพล ปล่อยแถวระดมกวดขัน จับกุมอาชญากรรม ตามแผน ระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม และอำนวยความสะดวก ด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองในห้วงเทศกาลวันตรุษจีน และเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2562

15 ม.ค.62

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมต้อนรับ “คณะตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ (อพป) ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จว.ศรีสะเกษ