ตม.จว.ศรีสะเกษ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนองตอบนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  09.00 – 11.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ที่ทำการส่วนแยก ศูนย์ OTOP  โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รอง ผบช.สตม. ได้ประชุมมอบนโยบาย กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องทำงานอยู่ในกรอบ ขอบเขตของกฎหมาย ต้องเข้าใจและตระหนัก รู้ถึง “บริบทของงานตรวจคนเข้าเมือง” และที่สำคัญ หัวหน้า ตม.จว.ที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ตร. ดังนั้น ต้องใช้ศักยภาพและความเป็นผู้นำในการกำหนด ทิศทางการปฏิบัติงาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติให้มาก และให้ยึดหลัก ICU (I = Importance, C = Critical, U = Urgent) ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  ใกล้ชิด และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดำรงตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยไมตรี ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

22 พ.ย. ลอยกระทง

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เปิดแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2561

22 พ.ย. อน.ลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561

17 พ.ย.ปล่อยแถวลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมภารกิจ “ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลลอยกระทง” ตามแผนปฏิบัติการฯ เทศกาลลอยกระทง ประจำปีพ.ศ. 2561

17 พ.ย. จิตอาสา

พ.ต.อ.มณุวัตน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ

14 พ.ย.

ตม.จว.ศรีสะเกษ : สร้างความสัมพันธ์ สืบสานแบบแผนความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

12 พ.ย.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย รรท.ผบช.สตม. จัดหาที่ดินในเมืองศรีสะเกษ สร้างที่ทำการแห่งใหม่