ตม.จว.ศรีสะเกษ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนองตอบนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  09.00 – 11.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ที่ทำการส่วนแยก ศูนย์ OTOP  โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รอง ผบช.สตม. ได้ประชุมมอบนโยบาย กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องทำงานอยู่ในกรอบ ขอบเขตของกฎหมาย ต้องเข้าใจและตระหนัก รู้ถึง “บริบทของงานตรวจคนเข้าเมือง” และที่สำคัญ หัวหน้า ตม.จว.ที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ตร. ดังนั้น ต้องใช้ศักยภาพและความเป็นผู้นำในการกำหนด ทิศทางการปฏิบัติงาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติให้มาก และให้ยึดหลัก ICU (I = Importance, C = Critical, U = Urgent) ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  ใกล้ชิด และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดำรงตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยไมตรี ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

15 มิ.ย.61 ตส.

ตม.จว.ศรีสะเกษ กับวันที่ 2 ของแผนการตรวจฯ ระยะยาว ประจำปี 2561 ของ ตส.3

5 มิ.ย.61

พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ติดตามผลดำเนินการ “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ รองรับนโยบายด้านความมั่นคง (Security)

2 พ.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำมาตรการเชิงรุก “Stop Work and Talk”ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่

26 เม.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก จเร บก.ตม.4

15 เม.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ร่วมทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย -กัมพูชา ปี 2561

13 เม.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ เสริมกำลังเดินหน้า อย่างต่อเนื่อง คุมเข้ม ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน รองรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561