ตม.จว.ศรีสะเกษ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนองตอบนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  09.00 – 11.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ที่ทำการส่วนแยก ศูนย์ OTOP  โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รอง ผบช.สตม. ได้ประชุมมอบนโยบาย กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องทำงานอยู่ในกรอบ ขอบเขตของกฎหมาย ต้องเข้าใจและตระหนัก รู้ถึง “บริบทของงานตรวจคนเข้าเมือง” และที่สำคัญ หัวหน้า ตม.จว.ที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ตร. ดังนั้น ต้องใช้ศักยภาพและความเป็นผู้นำในการกำหนด ทิศทางการปฏิบัติงาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติให้มาก และให้ยึดหลัก ICU (I = Importance, C = Critical, U = Urgent) ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  ใกล้ชิด และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดำรงตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยไมตรี ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

27 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมกตเวทิตา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

26 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ รองรับนโยบายผู้บังคับบัญชา

25 ก.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมภารกิจรับคณะ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6) ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ

20 ก.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมเป็น 1 หน่วย เปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรม จว.ศรีสะเกษ จัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกงานตรวจคนเข้าเมือง

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.