ตม.จว.ศรีสะเกษ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนองตอบนโยบายผู้บังคับบัญชา

 วันที่ 5 มิ.ย.2561 เวลา  09.00 – 11.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ ที่ทำการส่วนแยก ศูนย์ OTOP  โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รอง ผบช.สตม. ได้ประชุมมอบนโยบาย กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องทำงานอยู่ในกรอบ ขอบเขตของกฎหมาย ต้องเข้าใจและตระหนัก รู้ถึง “บริบทของงานตรวจคนเข้าเมือง” และที่สำคัญ หัวหน้า ตม.จว.ที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ตร. ดังนั้น ต้องใช้ศักยภาพและความเป็นผู้นำในการกำหนด ทิศทางการปฏิบัติงาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติให้มาก และให้ยึดหลัก ICU (I = Importance, C = Critical, U = Urgent) ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  ใกล้ชิด และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดำรงตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยไมตรี ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน

9 ส.ค.61 ปลูกป่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ”

3 ส.ค.61-2

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา “สถาบันพระปกเกล้า” ในการศึกษาดูงานปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานต่างด้าว

3 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559