ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำมาตรการเชิงรุก “Stop Work and Talk”ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่

 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 10.30-17.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ  นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย  พ.ต.ท.เศรษฐภัทร ณ สงขลา รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ , พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.ต.ไพทูรย์ พรไชยา สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการ “ยกระดับการบริการประชาชน” นำหลักการ “Stop Work and Talk”  ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด  โดยออกติดตามพบปะพูดคุยกับเจ้าของสถานประกอบการ พื้นที่ อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ,  อ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ, อ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ, อ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ  เพื่อสร้างความใกล้ชิดความเป็นมิตร   และเพื่อสอบถาม ติดตาม ผลการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่   ควบคู่กับการใช้มาตรการเชิงรุก ตรวจสอบและควบคุม ติดตามคนต่างด้าวในพื้นที่  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการปฏิบัติงาน  และนำผลมาปรับปรุงยกระดับการให้บริการ เพื่อ สนองตอบต่อความต้องการ ความพึงพอใจ ของประชาชน    พร้อมทั้ง ดำเนินการตามมาตรา 37,38 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าว  ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด ทั้งนี้ ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับความผิดฐานค้่ามนุษย์, การค้าประเวณีเด็ก และความผิดอื่นๆ หากพบเห็นความผิดให้แจ้งเบาะแสทางหมายเลข 1178


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน

9 ส.ค.61 ปลูกป่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ”

3 ส.ค.61-2

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา “สถาบันพระปกเกล้า” ในการศึกษาดูงานปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานต่างด้าว

3 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559