ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก จเร บก.ตม.4

 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น. – 12.15 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำทีมผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4/หัวหน้าคณะตรวจราชการ บก.ตม.4  พร้อมคณะตรวจราชการ ฯ ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ  (ส่วนแยก) ตามแบบและวิธีการตรวจราชการของ ตร. และนโยบาย สตม. ประกอบการจัดกำลังพลรับการตรวจด้วยการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ  โดยคณะตรวจราชการ ฯ ได้ตรวจพื้นที่และสถานที่ปฏิบัติราชการ  ซึ่งการตรวจราชการครั้งนี้ ตม.จว.ศรีสะเกษ มีผลการตรวจราชการเป็นไปตามแบบ และวิธีการตรวจราชการ ตร. และนโยบาย สตม. ทั้งนี้ พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ หัวหน้าตรวจราชการ ฯ ได้มอบนโยบายให้ถือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี, ผบ.ตร., ผบช.สตม., ผบก.ตม.4 และข้อสั่งการต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงิน และกำชับข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการแต่งเครื่องแบบและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่ ตร.กำหนด, การใช้กิริยาวาจา  และการดำรงตนในฐานะ ข้าราชการตำรวจ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด  และมอบหลักการทำงาน  ให้ยึดหลักการทำงาน แบบ “Team Work” ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับและนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

22 พ.ย. ลอยกระทง

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : เปิดแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2561

22 พ.ย. อน.ลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561

17 พ.ย.ปล่อยแถวลอยกระทง

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมภารกิจ “ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลลอยกระทง” ตามแผนปฏิบัติการฯ เทศกาลลอยกระทง ประจำปีพ.ศ. 2561

17 พ.ย. จิตอาสา

พ.ต.อ.มณุวัตน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำข้าราชการตำรวจร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ

14 พ.ย.

ตม.จว.ศรีสะเกษ : สร้างความสัมพันธ์ สืบสานแบบแผนความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

12 พ.ย.

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย รรท.ผบช.สตม. จัดหาที่ดินในเมืองศรีสะเกษ สร้างที่ทำการแห่งใหม่