ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก จเร บก.ตม.4

 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น. – 12.15 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำทีมผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4/หัวหน้าคณะตรวจราชการ บก.ตม.4  พร้อมคณะตรวจราชการ ฯ ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ  (ส่วนแยก) ตามแบบและวิธีการตรวจราชการของ ตร. และนโยบาย สตม. ประกอบการจัดกำลังพลรับการตรวจด้วยการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ  โดยคณะตรวจราชการ ฯ ได้ตรวจพื้นที่และสถานที่ปฏิบัติราชการ  ซึ่งการตรวจราชการครั้งนี้ ตม.จว.ศรีสะเกษ มีผลการตรวจราชการเป็นไปตามแบบ และวิธีการตรวจราชการ ตร. และนโยบาย สตม. ทั้งนี้ พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ หัวหน้าตรวจราชการ ฯ ได้มอบนโยบายให้ถือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี, ผบ.ตร., ผบช.สตม., ผบก.ตม.4 และข้อสั่งการต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงิน และกำชับข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการแต่งเครื่องแบบและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่ ตร.กำหนด, การใช้กิริยาวาจา  และการดำรงตนในฐานะ ข้าราชการตำรวจ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด  และมอบหลักการทำงาน  ให้ยึดหลักการทำงาน แบบ “Team Work” ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับและนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

15 มิ.ย.61 ตส.

ตม.จว.ศรีสะเกษ กับวันที่ 2 ของแผนการตรวจฯ ระยะยาว ประจำปี 2561 ของ ตส.3

5 มิ.ย.61

พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ติดตามผลดำเนินการ “ศูนย์คัดกรองฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ รองรับนโยบายด้านความมั่นคง (Security)

5 มิ.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนองตอบนโยบายผู้บังคับบัญชา

2 พ.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำมาตรการเชิงรุก “Stop Work and Talk”ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่

15 เม.ย.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ร่วมทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย -กัมพูชา ปี 2561

13 เม.ย. 61

ตม.จว.ศรีสะเกษ เสริมกำลังเดินหน้า อย่างต่อเนื่อง คุมเข้ม ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน รองรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561