ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก จเร บก.ตม.4

 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น. – 12.15 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำทีมผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4/หัวหน้าคณะตรวจราชการ บก.ตม.4  พร้อมคณะตรวจราชการ ฯ ณ ตม.จว.ศรีสะเกษ  (ส่วนแยก) ตามแบบและวิธีการตรวจราชการของ ตร. และนโยบาย สตม. ประกอบการจัดกำลังพลรับการตรวจด้วยการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ  โดยคณะตรวจราชการ ฯ ได้ตรวจพื้นที่และสถานที่ปฏิบัติราชการ  ซึ่งการตรวจราชการครั้งนี้ ตม.จว.ศรีสะเกษ มีผลการตรวจราชการเป็นไปตามแบบ และวิธีการตรวจราชการ ตร. และนโยบาย สตม. ทั้งนี้ พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ หัวหน้าตรวจราชการ ฯ ได้มอบนโยบายให้ถือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี, ผบ.ตร., ผบช.สตม., ผบก.ตม.4 และข้อสั่งการต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงิน และกำชับข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการแต่งเครื่องแบบและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่ ตร.กำหนด, การใช้กิริยาวาจา  และการดำรงตนในฐานะ ข้าราชการตำรวจ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด  และมอบหลักการทำงาน  ให้ยึดหลักการทำงาน แบบ “Team Work” ซึ่ง ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมรับและนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน

9 ส.ค.61 ปลูกป่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ”

3 ส.ค.61-2

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา “สถาบันพระปกเกล้า” ในการศึกษาดูงานปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานต่างด้าว

3 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559