ตม.จว.ศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ร่วมทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย -กัมพูชา ปี 2561

 วันที่ (15 เม.ย.2561) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำกลยุทธ์ “การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน” หรือ “Resourceful Operations Management “ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วิมลกานต์ กิจควร สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ต.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์ สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ และ ร.ต.อ.ราเมศ วัชรอังศรานนนท์ รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชตำรวจในสังกัด จัดจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคถวายแด่ พระภิกษุสงฆ์ ไทย -กัมพูชา จำนวน 65 รูป เพื่อร่วมในกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดินสานสัมพันธไมตรี ไทย-กัมพูชา” ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ พร้อมจับมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ไทย-กัมพูชา ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ เพื่อสร้างสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง แลกเปลี่ยนสืบทอด วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 2 แผ่นดิน  อันเป็นการส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันตามแนวชายแดนต่อไป


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน

9 ส.ค.61 ปลูกป่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ”

3 ส.ค.61-2

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา “สถาบันพระปกเกล้า” ในการศึกษาดูงานปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานต่างด้าว

3 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559