ตม.จว.ศรีสะเกษ เสริมกำลังเดินหน้า อย่างต่อเนื่อง คุมเข้ม ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน รองรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

 วันที่ 13 เม.ย.2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ นำกลยุทธ์ “บริการด้วยใจบนฐานความมั่นคง”  กำหนดทิศทาง วางแผนสู่การปฏิบัติ  เสริมทัพนำกำลังเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ เดินหน้าสานต่อภารกิจ สนธิกำลังหน่วยทหาร ศุลกากร และหน่วยงานข้างเคียง ตรวจ คัดกรอง บุคคล และพาหนะ เพื่อคุมเข้ม การกระทำความผิดรวมทั้งการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา ตลอดจนช่องทางธรรมชาติ  เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ให้กับประชาชนและ จัดกำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักร ในวันครอบครัว ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ

ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ สตม."ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน” "EFFICIENT SERVICE, STANDARDIZED PRACTICE, SECURITY AWARENESS"

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

12 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : รับนโยบาย ข้อราชการ จากการตรวจเยี่ยมของ รอง ผบก.ตม.4 เพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ ตร.

9 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำกลยุทธ์สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาหน่วยงาน

9 ส.ค.61 ปลูกป่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ”

3 ส.ค.61-2

ตม.จว.ศรีสะเกษ : นำนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา “สถาบันพระปกเกล้า” ในการศึกษาดูงานปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานต่างด้าว

3 ส.ค.61

ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559