ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด้วยความยินดียิ่ง

   ตม.จว.ศรีสะเกษ บูรณาการร่วมดำเนินการมาตรการคัดกรอง​ เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 
โพสต์โดย[ตม.จว.ศรีสะเกษ]เปิด[65]เมื่อ 4ก.พ.63 อ่านต่อ..
   ตม.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเข้มคัดกรอง สกัด ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 
โพสต์โดย[ตม.จว.ศรีสะเกษ]เปิด[64]เมื่อ 4ก.พ.63 อ่านต่อ..
   ตม.จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โพสต์โดย[ตม.จว.ศรีสะเกษ]เปิด[65]เมื่อ 4ก.พ.63 อ่านต่อ..
   ตม.จว.ศรีสะเกษ : สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 
โพสต์โดย[ตม.จว.ศรีสะเกษ]เปิด[106]เมื่อ 16ม.ค.63 อ่านต่อ..
   ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดกิจกรรมจิตอาสา "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 
โพสต์โดย[ตม.จว.ศรีสะเกษ]เปิด[102]เมื่อ 16ม.ค.63 อ่านต่อ..
   ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ไมตรี 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 
โพสต์โดย[ตม.จว.ศรีสะเกษ]เปิด[108]เมื่อ 11ม.ค.63 อ่านต่อ..

 
<

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
999 หมู่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 33140 โทร สำนักงานภูสิงห์ 0-4582-6249

จุดตรวจผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 0-4582-6245, 0-4582-6251 และ 1178

ส่วนแยก โทร/โทรสาร 0-4581-4800

Email : immsisaket@gmail.com

Powered by Paokin CMS Beta2